Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ο νέος Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) – General Data Protection Regulation (GDPR) ισχύει ήδη και θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 καταργώντας το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.

ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΜΟΥ;

Ναι, εφόσον η επιχείρηση σας, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, επεξεργάζεται, αυτοματοποιημένα ή μη, προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΙ ΈΧΕΙ ΑΛΛΆΞΕΙ;

Έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και προβλέπονται πλέον υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες.

ΤΙ ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΎΝ;

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα φτάνουν έως τα 20.000.000 Ευρώ ή, το 4% του παγκόσμιου τζίρου του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ;

  • Συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση κατά την προετοιμασία της επιχείρησής σας για την πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.
  • Εξειδικευμένες συμβουλές, καθ’ όλη τη διαδικασία συμμόρφωσης και εφαρμογής του Κανονισμού, προκειμένου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρησή σας να είναι νόμιμη και να μην υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμων.
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τα μέτρα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για το εάν η επιχείρησή σας υποχρεούται να ορίσει «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».
  • Μέσω συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων, εξειδικευμένων σε θέματα προσωπικών δεδομένων, υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησής της επιχείρησής σας, σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού.