Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, που οι εξελίξεις τρέχουν και η ανάπτυξη μίας επιχείρησης είναι το μόνο εχέγγυο της βιωσιμότητάς της, οι κατάλληλοι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την καθημερινή παρακολούθηση του λογιστηρίου, είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητοι.

Για τους επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, που αντιλαμβάνονται τη σημασία ύπαρξης ενός αξιόπιστου και ευέλικτου λογιστηρίου, η Global Advisory Tax Solutions A.E. αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησής τους.

Τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησής σας.

Διάθεση προσωπικού για ενασχόληση με τις απαραίτητες εξωτερικές εργασίες.

Μηνιαίος επανέλεγχος των καταχωρίσεων των τιμολογίων, για την ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.

Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και παρακρατούμενων φόρων.

Υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων / αποκτήσεων.

Υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.

Εργασίες τέλους χρήσης, σύνταξη ισολογισμού και δηλώσεων εισοδήματος.

Συμβουλές σε θέματα λογιστικής.

Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου.