Είμαστε δίπλα σας από το 2010

Η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς αλλαγή... Εμείς γνωρίζουμε τις αλλαγές καλύτερα απ'τον καθένα.

230

Επιχειρήσεις

153

Φυσικά πρόσωπα

2

Διακρίσεις

Η Επιχείρηση σας, είναι ο Τομέας μας

Οι υπηρεσίες μας

img

Συμβουλευτικές

Τα στελέχη της Global Advisory Tax Solutions, ανταποκρίνονται στους στόχους σας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης.

img

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Περισσότερες από 50 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει κανόνες για την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη για τη συντονισμένη εποπτεία της.

Ακίνητη Περιουσία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

img

Φορολογικές

Πριν από κάθε ενέργεια, υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι φορολογικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Διαχείριση Μισθοδοσίας - HR

Η εμπειρία των στελεχών της Global Advisory Tax Solutions A.E., επάνω σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη της Global Advisory Tax Solutions A.E. αναλαμβάνουν για εσάς την υλοποίηση της διαδικασία του ΕΣΠΑ.

img

Λογιστικές

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, οι κατάλληλοι συνεργάτες είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητοι.

img

Εσωτερικός Έλεγχος

Η DFK Global Advisory Tax Solutions A.E. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους τους

Αμεσότητα . Εξυπηρέτηση . Τεχνογνωσία .

What we believe in...

Εντός Συνόρων με Παγκόσμια Παρουσία