Είμαστε δίπλα σας από το 2010

Πρωτοπόροι στην άμεση προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς και του νομοθετικού πλαισίου.
Βλέπουμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και δίνουμε λύσεις.

Η Επιχείρηση σας, είναι ο Τομέας μας

Οι υπηρεσίες μας

Φορολογικές

Πριν από κάθε ενέργεια, υπολογίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι φορολογικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Εσωτερικός Έλεγχος

Η DFK Global Advisory Tax Solutions A.E. παρέχει ένα ευρύ φάσμα ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους τους

Λογιστικές

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά, οι κατάλληλοι συνεργάτες είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητοι.

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα έμπειρα και ικανά στελέχη της Global Advisory Tax Solutions A.E. αναλαμβάνουν για εσάς την υλοποίηση της διαδικασία του ΕΣΠΑ.

Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών – λογιστών

Για την παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με την «Ελληνική Ελεγκτική AE» (Hellenic Auditing Company, HAC SA) https://hac-sa.gr

Ακίνητη Περιουσία

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας - HR

Η εμπειρία των στελεχών της Global Advisory Tax Solutions A.E., επάνω σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα, εγγυάται την άψογη διαχείριση μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια.

Αμεσότητα . Εξυπηρέτηση . Τεχνογνωσία .

What we believe in...

Εντός Συνόρων με Παγκόσμια Παρουσία