Υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου – Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας

Η εταιρεία μας, με μακρόχρονο στίγμα στο χώρο των εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένου του Real Estate, διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Έχοντας αναλάβει για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ολόκληρη τη διαδικασία ωρίμανσης προς πώληση ακινήτων κάθε κατηγορίας σε ολόκληρη την επικράτεια, η πρόοδος του πολυεπίπεδου αυτού έργου διαρθρώνεται μέσα από ένα ευρύ σύνολο καταρτισμένων συνεργατών. Για το λόγο αυτό, στη διαδικασία νομικής, κτηματολογικής και τεχνικής ωρίμανσης προκειμένου τα προς πώληση ακίνητα να αποδοθούν στους ενδιαφερόμενους εντός εύλογου χρόνου χωρίς μεταβιβαστικά κωλύματα ή πραγματικά ελαττώματα, οι συνεργάτες μας είναι έμπειροι και εναργείς νομικοί σύμβουλοι αλλά και καταξιωμένοι πολιτικοί μηχανικοί. Η εξατομίκευση στην αντιμετώπιση, εκ μέρους των ανθρώπων μας, της κάθε περίπτωσης ως εξειδικευμένης υπόθεσης εγγυάται την πληρότητα του εκάστοτε τελικού μας πορίσματος ως όντως εμπεριστατωμένου.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

Εντοπισμός και καταγραφή των τυχόν προβλημάτων, που εμφανίζει κάθε ένα από τα ακίνητα αυτά με βάση τα στοιχεία που θα έχουν τεθεί υπόψη μας.

Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτων ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία για τη μεταβίβασή τους έγγραφα και επικαιροποίησή του (όποτε αυτό απαιτείται).

Συνεργασία με πολιτικούς μηχανικούς για όλες τις απαραίτητες ενέργειες τακτοποίησης ακινήτων

Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9- Θέματα ΕΝΦΙΑ, Υπολογισμός αντικειμενικών Αξιών και εξαγωγή φύλλων με βάση ειδικό πρόγραμμα

Αιτήσεις, Διορθώσεις, Ενστάσεις σε Κτηματολογικά Γραφεία

Επισκόπηση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ακίνητα.

Διατύπωση προτάσεων για την άρση των τυχόν υφιστάμενων εμποδίων/ελαττωμάτων και γενικά για την αντιμετώπιση των εντοπισμένων προβλημάτων (εφόσον δεν αφορούν τεχνικά θέματα, για τα οποία είναι αναγκαία η εκτίμηση από πολιτικούς μηχανικούς), προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση των ακινήτων.

Κατάταξη των ακινήτων σε κατηγορίες ανάλογα με την ευχέρεια ή μη μεταβίβασής τους (ευχερώς μεταβιβάσιμα, δυσχερώς μεταβιβάσιμα και αδυναμία μεταβίβασης).