Διαχείριση Μισθοδοσίας – HR

Διαχείριση Μισθοδοσίας – HR

Η εμπειρία των στελεχών μας σε εργατικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα εγγυάται την άψογη διαχείριση της μισθοδοσίας, με αμεσότητα και εχεμύθεια, αποφορτίζοντας την εκάστοτε επιχείρηση από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία, ενώ παράλληλα παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο περί συμβάσεων ή ασφαλιστικών θεμάτων.

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 • Υπολογισμός και έκδοση της μισθοδοσίας υπαλλήλων και εργατών
 • Σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων και λοιπών αρχείων μισθοδοσίας
 • Σύνταξη λογιστικών άρθρων καταχώρισης μισθοδοσίας
 • Σύνταξη ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμών ανά τράπεζα
 • Σύνταξη και αποστολή εκκαθαριστικών – εξοφλητικών αποδείξεων ανά μισθοδοτούμενο
 • Σύνταξη και υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στον Ε.Φ.Κ.Α.
 • Υποβολή αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών στο taxisnet
 • Υποβολή δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για προσλήψεις, αποχωρήσεις και ωράρια προγράμματα εργαζομένων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μισθοδοσίας
 • Υποστήριξη και πληροφόρηση σε θέματα εργατικής νομοθεσίας

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε: