3οι στην κατάταξη www.itworldtax.com

Η Global Accounting Solutions μέλος της DFK International, είναι μία εταιρεία που εξυπηρετεί και παρέχει φορολογικές λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες από όλους τους κλάδους. Επιπροσθέτως, έχουμε μεγάλη εργασιακή εμπειρία με πελάτες από τομείς όπως είναι της ασφάλισης, της ναυτιλίας, των ακινήτων (μισθώσεις) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μας είναι μέλος της DFK International, ένα διεθνές δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων. H ομάδα του φορολογικού τμήματος αποτελείται από αφοσιωμένους επαγγελματίες που κατείχαν προηγουμένως θέσεις στις φορολογικές υπηρεσίες μεγάλων Ελεγκτικών Εταιρειών ή / και κορυφαίων εταιρειών του φορολογικού δικαίου, καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών και μεγάλης Ελληνικής Τράπεζας.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με την εταιρική και διεθνή φορολογία, την έμμεση φορολογία, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, την φορολογία της ναυτιλίας, την φορολογία ακινήτων, τις λογιστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, της φορολογικής συμμόρφωσης, τα φορολογικά κίνητρα κ.λπ.

Εμείς στην Global Accounting Solutions, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες των παραπάνω τομέων. Βασικό στοιχείο της προσέγγισης της εταιρείας μας είναι η συνεχής εστίαση σε κάθε ατομική περίπτωση του κάθε πελάτη, καθώς και η αξιοποίηση της εμπειρίας μας στη μετατροπή των απαιτήσεων κάθε περίπτωσης, σε ποιοτικά φορολογικά προϊόντα.

Δείτε περισσότερα: http://www.itrworldtax.com/JurisdictionFirm/10357/6/DFK-Global-Accounting-Solutions.html#Jurisdiction57