Δίκτυο

Η Global Advisory Tax Solutions A.E. διαθέτει κύρος και αξιοπιστία. Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου DFK International, ενός εκ των μεγαλυτέρων συνδέσμων ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και προσωπικό που αριθμεί πάνω από 10.000 άτομα.

Όντας μέλη της DFK International, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε διεθνή υποστήριξη στο πελατολόγιό μας. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι σε συνεργασία με την DFK έχουμε μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες. Μας επιτρέπει να επιλέξουμε τις πλέον κατάλληλες εταιρείες σε κάθε χώρα, για να δουλέψουμε έναν λογαριασμό, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.