Δίκτυο

Είμαστε μέλος του διεθνούς δικτύου DFK International, ενός εκ των μεγαλύτερων συνδέσμων ανεξάρτητων λογιστικών και συμβουλευτικών εταιρειών, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και προσωπικό που αριθμεί πάνω από 10.000 άτομα. Για το λόγο αυτό είμαστε σε θέση να προσφέρουμε διεθνή υποστήριξη στο πελατολόγιό μας. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι, σε συνεργασία με την DFK, έχουμε μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες. Μας επιτρέπει να επιλέξουμε τους πλέον κατάλληλους συνεργάτες σε κάθε χώρα, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.