Καριέρα

Στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι βασικός παράγοντας στη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Γι’ αυτό, τα στελέχη μας εκπαιδεύονται συνεχώς και παράλληλα τους δίδονται ευκαιρίες απασχόλησης σε διαφορετικό έργο κάθε φορά, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με το καλύτερο τρόπο και μ’ επαγγελματισμό τους πελάτες μας.

Μέσα από τις διαδικασίες επιλογής εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι άνθρωποι μας διακρίνονται για την ακεραιότητα, τη φιλομάθεια, την οξεία αντίληψη, το ταλέντο τους να προτείνουν πρακτικές λύσεις και τη δυνατότητα να θέτουν και να πετυχαίνουν ρεαλιστικούς στόχους.

Σε ένα περιβάλλον συνώνυμο της αξιοκρατίας και στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης, τα στελέχη μας αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με συγκεκριμένη μεθοδολογία και προωθούνται στην υφιστάμενη ιεραρχική κλίμακα, ανάλογα με τα προσόντα τους και τις ικανότητες τους. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα στο info@gasolutions.gr