Εταιρικά Νέα

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι μια στρατηγική απόφαση για έναν οργανισμό που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής απόδοσής του και να προσφέρει μια υγιή βάση για πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 από την LiberoAssurance

Εναρμόνιση με τον κανονισμό G.D.P.R.

Η Εταιρεία μας έχει εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα στην ασφάλεια πληροφοριών και στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 (G.D.P.R.) και ειδικότερα με:

  • Γενική πολιτική ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων
  • Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας
  • Πολιτική διαχείρισης και επιδιόρθωσης ευπαθειών
  • Δοκιμή διείσδυσης σε συστήματα κα εφαρμογές – Έλεγχος penetration test)
  • Πολιτική παραμετροποίησης Hardening
  • Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων ασφαλείας που εφαρμόζονται στα συστήματα πληροφορικής και τον δικτυακό εξοπλισμό
  • Σχέδιο αποκατάστασης από καταστροφές
  • Σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας